ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Besídka 3. ročníku

Realizace: 11. 6. 2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 3. ročník

Cíl: Realizace dramatických a hudebních scének

Obsah: Besídka obsahovala různé scénky, básničky a písničky. Žáci si program připravili sami, vyrobili si rekvizity a donesli si i pomůcky z domova. Besídka začala společnou písní My jsme žáci 3. B, následovaly krátké vstupy s autorskými básněmi o každém žákovi, dívky si připravily krátké taneční vystoupení. Zhlédli jsme představení Klíště, Hurvínek a zmrzlina, Hurvínek skloňuje kočku, Mother chicken, hoši si připravili fotbalový trénink. Objevily se i vtipy a na závěr zazněla píseň Kámoši.

Dvorek školy byl vyzdoben projekty za celý rok ze hry Cesta kolem světa.

Zhodnocení:  Žáci předvedli úžasné představení s pestrým programem, při kterém se rodiče jistě nenudili. Všichni byli se svými výkony maximálně spokojeni. Děkujeme všem rodičům za účast a podporu.

Prezentace: web školy, písemná práce, nástěnka školy

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová