ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Besídka 3.třída

Realizace: 08.06.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 3. ročník

Cíl:

Obsah: Na čtvrtek 8. června si připravili třeťáci besídku, kde chtěli ukázat, co všechno za školní rok zvládli. Děti vystoupily se zajímavým programem – recitace vlastních básniček, zpěv, tanec a vystoupení mažoretek, netradiční představení pohádky O Karkulákovi. Chlapci na písničku Zelená je tráva ukázali své fotbalové umění a čtyři žáci předvedli své umění ve hře na různé hudební nástroje. Velice se povedla i anglická část tohoto pásma – pohádka a tři písničky v anglickém jazyce. Nakonec všichni zazpívali písničku o naší škole, kterou složila paní učitelka třeťáků.

V závěru besídky se s rodiči třeťáků rozloučila jejich třídní paní učitelka a byla jim představena paní učitelka Lenka Šocová, která bude ve čtvrté třídě třídní učitelkou jejich dětí.

Akce se zúčastnili rodiče a další příbuzní dětí, takže třída byla opravdu plná diváků, od kterých se dětem dostalo zaslouženého potlesku.

Zhodnocení: Celá akce byla velmi pěkná. Bylo to krásné završení celoroční práce našich třeťáků, kteří udělali za celý školní rok velký kus práce a určitě si zaslouží od svých rodičů velké uznání.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.