ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Celé Česko čte dětem – Tomáš Hanák

Realizace: 25. 10. 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Prohlubovat v dětech zájem o knihy a čtení. Seznámení s osobností žijící v našem kraji. Rozvoj naslouchání

Obsah: V úterý před podzimními prázdninami navštívil naši školu herec Tomáš Hanák. Paní učitelky již předem děti seznámily s touto osobností, která bydlí v nedalekém Nižboru. V každé třídě pan Hanák přečetl dětem ukázky z různých knih pro děti, nevynechal ani báseň od Jiřího Žáčka. Mladší děti vyzval k tvoření rýmů a těm starším zase vyprávěl, proč má on rád knihy a v čem je příběh z knihy lepší než film.

Děti soustředěně naslouchaly profesionálovi, který je zaujal svým projevem. Po jeho odchodu si o předčítání povídaly s paní učitelkou a také vyplnily pracovní list.

Zhodnocení: Děti byly z návštěvy známé osobnosti ve škole nadšené. Tomáš Hanák mj. načetl hodně audioknih, takže děti svou četbou uměl zaujmout. Jeho čtení děti hodnotily jako „zábavné“ nebo „napínavé“.

Zapsala: Lenka Šocová