ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Charitativní projekt Ghana

Realizace: listopad 2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Aplikace znalosti angličtiny, podpora dětí v Ghaně

Obsah: Navázali jsme na červnovou charitativní akci – besedu s mecenášem Davidem Duroněm o Ghaně. Na červnové rozlučce byl vydražen obraz žáka z 5.ročníku J. Šmolcnopa. A výtěžek zaslán do Elminy v Ghaně – jako příspěvek na zavedení elektřiny a zastřešení elminské školy.

Naše škola obdržela pozdravné dopisy od žáků z Elminy. Hýskovští školáci o sobě napsali v AJ krátký text, doplnili jej obrázky, včetně vlajek ČR a Ghany, a přes zprostředkovatele byl dětem do Ghany odeslán balíček i s drobnými sladkostmi

Zhodnocení: Do akce se zapojily všechny třídy. Dokonce i naši prvňáčci napsali obrázkový dopis a kreslili vlajky.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová