ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

den otevřených dveří

Realizace: 28.03.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci:

Cíl: Představení školy budoucím prvňáčkům a jejich rodičům

Obsah: Stejně jako v loňském roce i letos měli předškoláci možnost prohlédnout si budovu školy, do které 4. září 2023 nastoupí. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily na  školním dvoře a ve cvičebním sálu pro předškoláky rozmanité úkoly.  Děti při jejich plnění předvedly své znalosti a zručnost. Na dotazy týkající se plnění povinné školní docházky odpovídala přítomným rodičům paní ředitelka a dvě paní učitelky. Zároveň byly ve třídě připraveny k nahlédnutí učebnice, se kterými budou od září žáci 1. ročníku pracovat. Budoucí prvňáci si zde mohli vyzkoušet několik typů per a zjistit, se kterým perem se jim bude dobře psát.

Zhodnocení: Velmi nás potěšila hojná účast.  Školu si přišlo prohlédnout 16 předškoláků se svými rodiči. Odpoledne jsme si všichni společně moc užili a na budoucí prvňáčky se ve škole již moc těšíme.

Zapsala: Marie Kamešová