ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Den Země a Ukliďme Česko

Realizace: 20.04.2023 ZŠ Hýskov
Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Připomenutí důležitosti péče o životní prostředí

Obsah: Den Země naše škola oslavila 20. 4. Pátá třída tradičně připravila pro ostatní žáky několik tematických stanovišť, kde plnili pestré úkoly. Za zvládnutí všech úkolů na ně čekala drobná odměna. Součástí tohoto dne byl úklid různých částí Hýskova. Touto akcí se naše škola připojila k celostátní akci „Ukliďme Česko“. Žáci se zápalem nasbírali několik pytlů odpadků.

Zhodnocení: I přes nepřízeň počasí se obě akce zdařily a dětem udělalo radost, že mohly podílet na úklidu obce. Páťákům děkujeme za přípravu zajímavých aktivit a organizátorům Ukliďme Česko za dodané ochranné pomůcky a pytle na odpad.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová, Dana Jonášová DiS.