ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dobrovolná sbírka pro Fond Sidus

Realizace: prosinec 2023 – leden 2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník, zaměstnanci školy

Cíl: Žák rozvíjí své sociální cítění. Žák se seznámí s odlišnostmi mezi lidmi.

Obsah: V průběhu prosince a ledna 2023/2024 měli žáci naší školy možnost dobrovolně přispět obecně prospěšné společnosti Fond Sidus, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Zhodnocení: Děti a zaměstnanci naší školy prostřednictvím zakoupení drobných předmětů vybrali částku 4135,- Kč, která byla vložena na účet společnosti Fond Sidus. Všem, kteří se na sbírce podíleli, děkujeme!

Zapsala: Mgr. Klára Balášová