ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dobrovolná sbírka pro Život dětem

Realizace: říjen 2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník a zaměstnanci školy

Cíl: Žák rozvíjí své sociální cítění. Žák se seznámí s odlišnostmi mezi lidmi.

Obsah: Od poloviny měsíce října měli žáci naší školy možnost dobrovolně přispět obecně prospěšné společnosti Život dětem, která se zabývá pomocí nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

Zhodnocení: Děti a zaměstnanci naší školy prostřednictvím zakoupení drobných předmětů vybrali částku 7400,- Kč, která byla vložena na účet společnosti Život dětem. Všem, kteří se na sbírce podíleli, děkujeme!

Zapsala: Mgr. Klára Balášová