ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Realizace: 16.05.2023 ZŠ Wagnerovo nám., Beroun

Účastníci: 4. – 5. ročník vybraní žáci

Cíl: Prověření teoretických znalostí v oblasti dopravních předpisů, zdravovědy a praktických dovedností při jízdě na kole a při pohybu na vozovce.

Obsah: Po zahájení soutěže v ZŠ Wagnerovo nám. žáci nejprve absolvovali na běžecké dráze pod mostem jízdu zručnosti. Na dopravním hřišti pak soutěžící jezdili dle zadání na různá stanoviště, a to za dozoru skutečných policistů. Ti bedlivě sledovali, zda cyklisté dodržují dopravní předpisy. V případě pochybení byly udělovány trestné body. Po návratu do ZŠ Wagnerka žáci absolvovali teoretickou část soutěže – písemný test z dopravních předpisů a zdravovědy.

Zhodnocení: Ve velké konkurenci 10 škol v kategorii 1st. ZŠ jsme se umístili na 8. místě. Všichni zúčastnění odjížděli s novými zkušenostmi a motivací do dalších ročníků.

Zapsala: Marie Kamešová