ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Realizace: 20.05.2022 Dopravní hřiště a běžecká dráha Beroun, ZŠ Wagnerovo nám., Beroun

Účastníci: Vybraní žáci 4. a 5. ročníku

Cíl: Zhodnocení teoretických znalostí v oblasti dopravních předpisů a zdravovědy a praktických dovedností při jízdě na kole a při pohybu na vozovce.

Obsah: Po zahájení soutěže žáci nejprve předvedli svoji zručnost při jízdě na kole. Při absolvování překážkové dráhy museli např. převézt a umístit kelímek s vodou na další stanoviště, udržet se při jízdě na kole na šikmé ploše, projet brankou a slalomem a přesně zastavit na vyznačeném místě. Na dopravním hřišti pak žáci jezdili za dozoru 10 skutečných policistů, kteří bedlivě sledovali, zda cyklisté dodržují dopravní předpisy a řídí se značkami. V případě pochybení byly udělovány trestné body. Po návratu do ZŠ Wagnerka žáci předvedli své teoretické, ale i praktické znalosti z oblasti zdravovědy a následně absolvovali písemný test z dopravních předpisů. Poté jsme již všichni netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků.

Zhodnocení: Znalosti a zručnost žáků naší školy byly skvělé! Z 8 zúčastněných škol v kategorii I. stupeň se žáci ZŠ Hýskov umístili na krásném 2. místě.
Moc gratulujeme!

Zapsala: Marie Kamešová