ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Dopravní výchova

Realizace: 12. 9. 2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 3. ročník

Cíl: Dopravní výchova – základní znalosti pravidel silničního provozu a dopravních značek, zážitkové učení

Obsah: V pondělí 12. září se žáci 1. -3. ročníku zúčastnili zážitkové výuky dopravní výchovy. Na školním dvorku bylo připraveno dopravní hřiště s křižovatkami, dopravními značkami a semaforem. Žáci si je nejprve prošli a vysvětlili s lektorem a pak si po skupinách celou trasu několikrát projeli na čtyřkolkách a autíčkách. Vybraní jednotlivci plnili úlohu policistů a důsledně sledovali dodržování dopravních předpisů. Za každé porušení dostali řidiči pokutu formou razítka. Všichni žáci se postupně vystřídali. Na závěr byli odměněni ti nejlepší velkým potleskem.

Zhodnocení: Velmi zdařilá akce za slunečného podzimního počasí. Děti si vyzkoušely, jak je náročné pohybovat se v provozu a dodržovat při tom pravidla. Učily se číst dopravní značky, pojmenovat je a rozumět jim. Zahrály si úlohu řidiče a někteří i policisty. Zasmály se a spoustu nového se i naučily.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová, Dana Jonášová, DiS.