ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Masopust 1.A a 5. ročník

Realizace: 14.02.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1.A a 5. ročník

Cíl: Seznámení žáků s tradicemi masopustu

Obsah: Žáci páté třídy si ve skupinkách připravili pro děti z 1. A prezentace, do kterých si již týden předem vyhledávali informace, vytvořili veliký plakát a vše krásně převyprávěli. Prvňáčci se ráno oblékli do masek a vyrazili do páté třídy, kde se nejdříve koukli na pohádku „Chaloupka na vršku“ (díl „Masopust“), dozvěděli spoustu nových věcí a vše bedlivě poslouchali. Potom si udělali smíšené skupiny a prvňáci plnili za pomoci „svých“ páťáků různé úkoly. Nakonec dostali všichni odměnu a paní asistentka jim na koberci přečetla pohádku.

Zhodnocení: Akce se velmi vydařila. Všichni žáci byli moc hodní a šikovní. Spolupráce mezi třídami a pomoc starších spolužáků mladším byla skvělá.

Zapsala: Mgr. Martina Bednářová