ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Městská knihovna Beroun

Realizace: 20.03.2024 Beroun

Účastníci: 4. ročník

Cíl: Březen – měsíc knihy. Společné zážitky s knihami. Téma měsíce v rámci celoročních aktivit v naší třídě.

Obsah: Žáci 4. ročníku se ve středu po první vyučovací hodině vydali po cyklostezce pěšky do Berouna. V tamní knihovně nás přivítal knihovník Jakub. Ten začal vtipnou básní, než nám začal povídat o funkci knihovny a také jak funguje. Dostali jsme také přihlášky do knihovny pro příp. zájemce. Všechny nás zaujaly nejen různé deskové hry, ale také zážitkové batohy nebo velký výběr časopisů. Na závěr svého vyprávění četl ještě z knihy pro děti o pánu temnot a ptal se na různé věci týkající se přečtené ukázky.

Ve druhé polovině naší návštěvy jsme si mohli sami půjčovat z polic knihy podle přání, najít si místo ke čtení a vybrané knihy si prohlédnout. To byla část, která žáky velmi bavila. Když nemohli některou knihu najít, pan knihovník ji vyhledal pomocí elektronického katalogu na internetu.

Zhodnocení: Dětem se v knihovně moc líbilo.

Zapsala: Lenka Šocová