ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Mikulášská nadílka

Realizace: 05.12.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Lidové tradice. Prohlubování spolupráce a odpovědnosti žáků nejvyššího ročníku.

Obsah: Jako každý rok, i letos do naší školy zavítal Mikuláš s čerty a anděly. Děti z 5. ročníku se převlékly do masek a navštívily všechny třídy, kde rozdaly nadílku a poslechly si písničky od dětí ze 3. a 4.třídy a básničky od dětí z 1.tříd a 2.třídy.
Musím pochválit 5. ročník za jejich úžasnou připravenost, empatii a chuť udělat radost a potěšit, ale trochu i postrašit, své mladší spolužáky.
Děti se každoročně na akci těší, protože už ví, koho v maskách uvidí, a nejvíc se vždy těší 4. třída, kterou 5.třída skvěle namotivuje, a inspiruje na další rok.

Zhodnocení: Tato akce se jako každý rok vydařila. Děti byly nejprve napnuté a plné očekávání v kolik čerti dorazí, a možná měly i strach, ale ten se hned po nadílce proměnil v úsměv, protože zjistily, že u nás jsou čerti moc hodní a není třeba se jich bát a hlavně v nich poznaly své velké kamarády.

Zapsala: Tereza Zderadičková