ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Návštěva dětí z MŠ Ledňáček

Realizace: 05.03.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. ročník a předškolní děti z MŠ

Cíl: Upevňování vztahů mezi MŠ a ZŠ, seznámení se dětí z MŠ s prostředím školy.

Obsah: V úterý 5. března navštívily naši školu již podruhé v tomto školním roce děti z MŠ Ledňáček, které se stanou v září žáky naší školy.

Prvňáčci přivítali své mladší kamarády písničkou, při které si všichni zkusili pohybový doprovod. Potom se děti rozdělily do skupin, ve kterých školáci pomáhali dětem ze školky s plněním úkolů. Prvňáci tak využili znalosti a dovednosti, které se za více než půl roku ve škole naučili. Školáci pomáhali s pracovním listem, kdy četli svým mladším kamarádům, jak pracovat, pomáhali jim počítat a přiřazovat prvky do pěti, skládat obrázky, pojmenovat obrázky a určovat počty slabik u slov. Někoho zase zaujala práce na počítači, kde děti porovnávaly čísla a řešily jednoduché matematické úkoly.

Milé setkání zakončily děti ze školky písničkami. Na závěr si všichni předali vlastnoručně vyrobené dárky – záložky do knih a papírové dekorativní ptáčky.

Zhodnocení: Toto setkání bylo pro obě strany velmi milé. Prvňáčci se rádi pochlubili tím, co se ve škole naučili a děti ze školky si takto zvykají na školní prostředí.

Zapsala: D. Jonášová