ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Pěvecká soutěž

Realizace: 29.01.-05.02.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Žák využívá své pěvecké schopnosti a dovednosti. Žák podává zpětnou vazbu svým spolužákům.

Obsah: Již tradičně byla v naší škole na přelomu ledna a února uspořádána pěvecká soutěž našich školáků. Účast na soutěži byla zcela dobrovolná. Zájem byl ale skutečně velký, a to pravděpodobně i proto, že naše soutěž se vždy odehrává ve velmi příjemné, podpůrné a přátelské atmosféře. Žáci ze všech ročníků měli příležitost ukázat své pěvecké schopnosti a získat zpětnou vazbu od svých vrstevníků. Porota ve vyšších ročnících byla složena výhradně ze spolužáků. V nižších ročnících pomáhaly paní učitelky, ale třeba také kamarádi Pat a Mat. Nejlepší zpěváčci postoupili do dalšího kola v Králově Dvoře, kde se střetnou s talentovanými dětmi z jiných škol.

Zhodnocení: Děti k celé akci přistupovaly velmi zodpovědně. Všichni zúčastnění získali diplom a především uznání svých kamarádů. Soutěž byla krásným zážitkem.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová