ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Pěvecká soutěž

Realizace: 23.-27.01.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 2. – 4. ročník

Cíl: Žák využívá své pěvecké schopnosti a dovednosti, podává zpětnou vazbu svým spolužákům.

Obsah: V přátelské a podpůrné atmosféře se žáci, kteří se dobrovolně rozhodli pro účast v soutěži, prezentovali svými nejlepšími výkony. Byla to pro ně příležitost ukázat své pěvecké schopnosti a získat zpětnou vazbu od svých vrstevníků. Porota složená výhradně ze spolužáků umožnila každému z dětí být součástí této akce. Nejlepší ze zpěváků postoupili do dalšího kola v Králově Dvoře, kde se střetnou s talentovanými dětmi z jiných škol.

Zhodnocení: Celkově byla tato soutěž skvělým zážitkem pro všechny účastníky, kteří dostali příležitost vystoupit před publikem a zlepšit své pěvecké schopnosti. Byl to unikátní a inspirující zážitek pro všechny zúčastněné děti.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová