ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Ponožkový den

Realizace: 21.03.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 5. ročník

Cíl: Žák rozvíjí své sociální cítění. Žák se seznámí s odlišnostmi mezi lidmi.

Obsah: Ve čtvrtek 21. 3. si žáci 5. ročníku spolu s paní učitelkou oblékli každou ponožku jinou. K tomuto činu se již tradičně odhodlali proto, aby podpořili osoby s Downovým syndromem, známým také jako trizomie 21. Obvykle je tato genetická porucha spojena s opožděným tělesným růstem, lehkým až středně těžkým mentálním postižením a charakteristickými rysy obličeje. Žáci se tohoto tématu dotýkali v průběhu celého dne, kdy mimo jiné luštili matematickou hádanku, pracovali samostatně do pracovních listů, paní učitelka jim četla úryvky z tematické knihy od M. Drijverové Domov pro Marťany, ale především vedli diskuzi ve skupinách, která v nich podněcovala sociální cítění.

Zhodnocení: Děti celý den pracovaly s velkým zájmem. Velmi citlivě samy otevíraly témata spojená s lidskými odlišnostmi. Byl to den, který nás všechny vedl ke skutečně milým a podnětným zamyšlením.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová