ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Předání třídních maskotů

Realizace: 13. a 18.10.2022 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. a 5. ročník

Cíl: Navázání spolupráce a kamarádských vztahů mezi nejmladšími a nejstaršími dětmi v naší škole

Obsah: Ve čtvrtek 13. října navštívili žáci 5. ročníku děti v 1. třídě. Přinesli s sebou i své dva třídní maskoty Maxíka a Mufíka. Nejdříve je prvňáčkům představili a poté přečetli ukázky z jejich deníků, které psali se svými rodiči v předchozích ročnících. Od této doby budou mít prvňáci tyto maskoty ve své třídě.

Každý páťák si vybral nějakého kamaráda z 1. třídy, představili se navzájem a chvíli si spolu povídali. Na závěr jsme se domluvili na další spolupráci a zazpívali jsme si 2 písničky.

V úterý 18. října tentokrát přišli prvňáci do 5. třídy, kde probíhala třídní rozlučková párty s oběma maskoty. Prvňáci našli svého kamaráda mezi páťáky, měli prostor pro popovídání si, páťáci je provedli po jejich třídě a akci jsme zakončili opět písní.

Zhodnocení: Velmi zdařilá akce a těšíme se na další setkávání v průběhu celého šk. roku.

Zapsala: Lenka Šocová, Mgr. Iveta Kohoutová