ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Preventivní akce na téma: naše třída – klima třídy

Realizace: 16.01.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: 5. ročník

Cíl: Žák rozvíjí schopnost komunikace a týmové spolupráce.

Obsah: Školní metodik prevence připravil pro žáky 5. ročníku akci zaměřenou na vzájemné vztahy a komunikaci ve třídě. Žáci nejprve pracovali s Dixit kartičkami, jejichž obrázky v každém z dětí evokovaly různé situace a dojmy. Následně byli rozděleni do dvojic a jedné trojice a takto pracovali na dalším úkolu. Snažili se přijít na co možná nejvíce věcí, které mají ve dvojici (trojici) společné. Posledním z úkolů byl dotazník s otázkami, které jsou pro naši třídu důležité a aktuální. Důležitou součástí akce bylo její společné zhodnocení a celková reflexe.

Zhodnocení: Akce se zúčastnil školní metodik prevence, třídní učitelka, ředitelka školy a především 23 žáků 5. ročníku, kterým byl tento čas „ušit na míru“.

Pro třídní učitelku bylo velmi přínosné být tichým pozorovatelem. Stejně tak i děti celé dopoledne hodnotily velmi kladně.

V dotazníku děti uvedly spoustu pozitivních věcí, proč jsou rády ve škole. Kamarádství a nekonfliktní vztahy byly jednoznačně na 1. místě. Psaly také, že mají rády svojí paní učitelku, společné prožitky, legraci.

Shodly se, že jim vadí konflikty nebo když se hádají.

Většina uvedla, že se těší na společně plánovaný třídenní výlet. A rády by jely i na další výlety a užily si sportovní soutěže.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová