ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Projekt Recyklohraní aneb Po stopách Plýtváka šatního

Realizace: 23.10. a 25.10.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 5. ročník

Cíl: Seznámení se s termínem fast fashion a problémem nadužívání oblečení

Obsah: V rámci projektu Recyklohraní se žáci 5. ročníku seznámili s problematikou nadužívání oblečení a zatěžování životního prostředí při jeho výrobě. Nejprve si všichni popovídali o tom, jak a čím může každý z nás omezit negativní dopady textilního průmyslu a jak nakládat s oblečením, které ze šatníku vyřazujeme nebo je již na konci své životnosti. Poté ve skupinách plnili různé úkoly – vyprávěli příběh o výrobě oblečení podle obrázků, zahráli si na prodavače a nakupující a dále třídili staré oblečení do hromádek dle dalšího vhodného využití.

Zhodnocení: Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o výrobě oděvů a o hlavních důvodech, proč bychom neměli oblečením a obuví plýtvat. Při plnění souvisejících úkolů velmi hezky spolupracovali a předávali si vlastní zkušenosti a postřehy týkající se této problematiky.

Zapsala: Tereza Kamešová