ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Projekt Recyklohraní

Co je dobré vědět o plastech a jejich rozumné spotřebě
Realizace: 01.-08.12.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 2. ročník

Cíl: Připomenutí si významu obalových materiálů v běžném životě a důležitosti jejich následného třídění.

Obsah: Úvodem hodiny věnované projektu Recyklohraní žáci zhlédli krátké video Vzkaz (v) lahvi týkající se využívání vytříděných obalů. Následně všichni diskutovali o tom, jak obaly třídí v jejich rodinách. Tématu rozuměli, neboť v naší obci se na třídění odpadů klade velký důraz a na znalostech dětí bylo vidět, že v rodinách se na toto téma často hovoří. Na všechny položené otázky znali odpovědi, někteří dokonce povyprávěli o tom, jak pomáhají rodičům odnášet tříděný odpad do kontejnerů nebo vrací lahve v obchodě. Během sledování videa žáky velmi zaujal úkol vytvořit komiks o správném zacházení s plastovými obaly. Po delší diskusi na dané téma se již s vervou a nadšením pustili do práce.

Zhodnocení: Žáci se díky tematicky zaměřenému videu dozvěděli nové informace o tom, co vše lze z vytříděných odpadů vyrobit a v jaké formě se následně vrací zpět do oběhu k dalšímu používání. Velice zapáleně pak všichni vymýšleli a kreslili komiks na téma recyklace odpadů, zejména těch plastových.

Zapsala: Marie Kamešová

Příběh o smutné kačence
Realizace: 06.-14.12.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. ročník

Cíl: Uvědomění si, jak moc škodí volně žijícím zvířátkům pohozené odpadky.

Obsah: V rámci projektu Recyklohraní si žáci 1. ročníku popovídali o tom, jak moc jsou pro volně žijící zvířátka nebezpečné odhozené odpadky. Velmi se k tomuto tématu hodila přírodovědná procházka, kterou absolvovali žáci 1. A a kdy v mlází na břehu řeky Berounky pozorovali kachnu divokou. Díky tomu pak žáci snadněji vytvořili příběh o smutné kačence, která musela žít a proplouvat mezi odpadky, které lidé naházeli do rybníka. Žáci měli spoustu nápadů a scénářů, jak se odpadky do vody mohly dostat. Děti čerpaly z vlastních zkušeností a postřehů, kdy několikrát viděly dítě či dospělého odhodit papírek či plastovou lahev na zem. Že se plastové lahve a víčka dají použít i jinak, si zase mohly vyzkoušet děti z 1.B v tělovýchovné chvilce, kdy lahve a víčka použily na různé pohybové hry a soutěže. Potěšující pak bylo zjištění, že v převážné většině rodin se na téma třídění odpadů hovoří a rodiče i děti odpady důsledně třídí.

Zhodnocení: Žáci vymýšleli příběhy o tom, jak neukáznění lidé odhazují odpadky v přírodě a jaké následky to pro volně žijící zvířátka (a nejen pro ně) může mít. Všichni následně nakreslili tematický obrázek, jak špatně se žije kačence v rybníku plném odpadků a jak by to mělo být správně. Práce s příběhem je velmi bavila a žáci si při plnění úkolu velmi emotivně vyprávěli o různých situacích týkajících se odhazování odpadků v přírodě, které oni sami zažili. Velkým zpestřením tohoto bloku byly pohybové aktivity, kdy jako pomůcky sloužily plastové lahve a víčka.

Zapsala: Marie Kamešová, Dana Jonášová

Poděkování - práce s metodikou ekoabeceda