ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Slavnost čtenářů

Realizace: 23.06.2021 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. ročník

Obsah: Středa 23. června byla důležitým dnem pro naše prvňáčky. Čekalo je pasování na čtenáře. Této slavnostní akce se zúčastnili rodiče a další příbuzní dětí. Děti nejprve vystoupily s krátkým programem jako poděkování rodičům za celoroční pomoc s učením – zahrály pohádku O Palečkovi, zatancovaly a přednesly krátké básničky. Vrcholem bylo samotné pasování, kdy děti měly přečíst krátkou básničku a tím složit čtenářskou  zkoušku.

Po složení zkoušky je královna z království Čtenářů pasovala na ČTENÁŘE a děti dostaly knížku, stužku a malý certifikát o složení zkoušky.

Zhodnocení: Slavnost se konala na školním dvorku a celá akce byla velmi pěkná. Bylo to krásné završení celoroční práce našich prvňáčků, kteří udělali za tento školní rok velký kus práce a určitě si zaslouží od svých rodičů velké uznání. Uznání patří i rodičům, kteří dětem pomáhali v době distanční výuky.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.