ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Slavnost čtenářů

Realizace: 18. 6. 2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: Žáci 1. A, 1. B

Cíl: Zhodnocení celoroční práce napříč předměty, ukázka čtenářské zdatnosti žáků.

Obsah: V úterý 18. 6. se na školním dvoře sešli nejdříve rodiče a žáci třídy 1. A a později rodiče a žáci třídy 1. B na tradiční slavnosti prvňáčků. Žáci obou tříd si připravili krátká vystoupení plná písniček, básniček a tanečků. Předvedli i své znalosti z anglického jazyka. Ve druhé části četli krátké básničky, aby ukázali, jak se během roku naučili číst. Za svou snahu byli královnou ze Země čtenářů pasováni na čtenáře – obdrželi medaili, čtenářský diplom a knížku.

Zhodnocení: Vystoupení se dětem povedla a velmi si je užily. Vše bylo odměněno velkým potleskem diváků.

Zapsala: Mgr. Martina Bednářová, Dana Jonášová, DiS.