ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku

Realizace: KD Hýskov

Účastníci: žáci 5. ročníku

Cíl: Žák 5. ročníku vystoupí v KD Hýskov. Žák se aktivně účastní při připraveném vystoupení. Žák se slavnostně rozloučí se ZŠ Hýskov.

Obsah: Ve čtvrtek 20. 6. vystoupili naši nejstarší žáci v KD Hýskov. Rozlučkové akci předcházely velké přípravy jak ve škole, tak i v domácím prostředí. Celá akce se nesla v duchu vesmírné tématiky, která žáky provázela od 3.ročníku.

Žáci předem společně připravili tablo, pozvánky na akci, kostýmy, dekorace, aj. Nacvičili mnohé výstupy, které byly představeny jako putování po jednotlivých planetách. Každá z planet představovala jedno odvětví, kterému se děti věnovaly. Byla to například planeta osobností, sportů, umění, anglického jazyka, vzpomínek aj.

Po samotném představení následovalo slavnostní šerpování paní starostkou, místostarostkou, paní ředitelkou a třídní učitelkou.

Zhodnocení: Náš společný večer se skutečně vydařil. Obecenstvo nešetřilo uznáním a chválou, což všechny účastníky velmi potěšilo. Byl to večer, na který hned tak nezapomeneme. Děkujeme za podporu a přízeň!

Zapsala: Mgr. Klára Balášová