ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Testování Kalibro

Realizace: 14.-24.02.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 4. – 5. ročník vybraní žáci

Cíl: Zjištění úrovně žáků s výbornými studijními výsledky na naší škole v porovnání se žáky z jiných základních škol. Žáci řeší různé druhy úloh, které se soustředí především na jejich dovednosti.

Obsah: Tak jako v předchozích letech se vybraní žáci a žákyně naší školy zúčastnili testování Kalibro. Každoročně se tohoto testování zúčastní asi pětina všech základních škol. Testy byly celkem tři – z matematiky, z českého jazyka a také z angličtiny. Všechny testy obsahovaly úlohy, ve kterých si žáci prověřili své schopnosti využití znalostí v nových situacích.

Zhodnocení: Někteří žáci měli testy hotové ještě před uplynutím časového limitu. Záznamové archy s řešením jsme odeslali k vyhodnocení. Žáci, kteří se zúčastnili, dostanou do konce školního roku přehlednou tabulku svých výsledků. Vyplněné testy dostanou zpět, aby si je mohli znovu projít a porovnat se správnými výsledky.

Zapsala: Lenka Šocová