ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Učíme se venku

Realizace: 25. červen 2024  Naučný park Hýskov

Účastníci: žáci 1. A a 1. B třídy

Cíl: Hravou formou si procvičit znalosti a dovednosti získané za celý školní rok.

Obsah: V úterý 25. června se vydali žáci obou prvních tříd do naučného parku. Společně tam plnili různé úkoly motivované hrou Pirátská plavba. Nejdříve museli vyluštit tajnou zprávu a nakreslit k ní obrázek. Potom se žáci rozdělili do dvojic, kdy každá dvojice představovala jeden pirátský koráb. Jejich úkolem bylo splnit několik úkolů, aby vyluštili jméno ostrova, na kterém byl ukrytý poklad. Při plnění úkolů využívali své znalosti ze čtení, psaní, geometrie, důležitý byl i postřeh a logické myšlení. Úkoly nakonec splnily všechny dvojice, takže si sladký poklad určitě všichni zasloužili. Posledním úkolem bylo poznávání stromů, a pak už se všichni vydali zpět do školy. Po cestě jsme se ještě zastavili u stromu, který v parku na jaře zasadili žáci z 1. A.

Zhodnocení: Teplé a slunečné dopoledne v přírodě se všem moc líbilo stejně jako procvičení učiva hravou formou. Všichni už se určitě těší na podobné akce ve druhé třídě.

 Zapsala: Dana Jonášová, DiS.