ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Údolí Berounky jako učebnice geologie

Realizace: 21.04.2023 údolí Berounky

Účastníci: 2. – 3. ročník

Cíl: Seznámit žáky s geologickou minulostí Berounska

Obsah: Žáci 2. a 3. třídy se v pátek v rámci prvouky vydali na poznávací výlet do Berouna. Jejich prvním cílem bylo Muzeum Českého krasu v Berouně. Zde je čekal geolog Matěj Šilinger, který je vzal na několika hodinovou procházku po břehu Berounky směrem Srbsko. Zmíněná lokalita pro ně byla „živou“ učebnicí, ve které mohli poznávat historii okolí svého bydliště. Viděli horniny, které vznikly sopečnou činností nebo usazováním ve vrstvách. Dozvěděli si, že před miliony let zde bylo moře. Hledali a objevili jako důkaz zkamenělé mušle a lilijice, které kdysi na dně tohoto moře žily. Na vlastní oči viděli důsledky pohybu kontinentů a tektonických desek. Ve skupinkách své znalosti a nové poznatky zaznamenali na společných obrazech a s panem geologem vyhodnotili a shrnuli nové informace. V závěru si zkusili kladívkem vyklepnout i vlastní zkamenělinu. Někteří byli úspěšní a objevili v kamenech mušle nebo lilijice. Každý si také odnášel domů lávu s bublinkami nebo s kousky kalcitu.

Zhodnocení: Počasí nám přálo a žáci získali mnoho zajímavých informacích o místě, kde žijí, zvýšil se jejich zájem o historii a geologii.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová