ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vybíjená – turnaj málotřídních škol  

Realizace: 23.02.2024 ZŠ Hýskov

Účastníci: Sportovní tým složený ze žáků 4. a 5.roč. ZŠ Hýskov a týmy ze ZŠ Tmaň, Karlštejn a Nižbor

Cíl: Sportovní chování, fair play, spolupráce, zkušenosti pro další sportovní soutěže.

Obsah: ZŠ Hýskov zorganizovala další ročník turnaje ve vybíjené mezi 4 málotřídními školami. Všichni žáci vzorně reprezentovali školu a podali maximální výkon. Žáci hýskovské školy skončili na 3. místě, kdy ze tří zápasů 2x vyhráli a 1x prohráli. Stejné skóre měly ZŠ Tmaň a ZŠ Karlštejn. O umístění tedy rozhodoval součet vybitých žáků ze všech tří zápasů.
Žáci za své výkony obdrželi drobné odměny. Tímto děkujeme Obecnímu úřadu Hýskov za balíčky pro všechny hráče i za podporu formou fandění pracovnicím OÚ i některým maminkách.

Zhodnocení:

Zapsala: Bc. Ondřej Štětka