ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Vycházka na stradonické oppidum

Realizace: 25. červen 2024   

Účastníci: žáci 4. ročníku

Cíl: Poznávání historie okolí naší obce. Rozšíření vědomostí o pravěku na našem území. Pěší výlet.

Obsah: Ráno jsme se sešli před školou a šli jsme pěšky do Stradonic. Tam jsme se chvíli zastavili u hrobu F. Nepila a pak už jsme stoupali směrem k naučné stezce na místa, kde více než před 2 000 lety stávalo významné keltské hradiště.

Po cestě jsme si na některých zastaveních naučné stezky četli informační tabule. Obdivovali jsme výhledy, ale také jsme museli často zastavovat na občerstvení, protože bylo veliké teplo a slunce pražilo.

Z oppida jsme sešli po louce, ze které je náramný výhled na nižborský zámek – centrum keltské kultury. Ale na další kopec se nám nechtělo. Raději jsme si dali zmrzlinu v cukrárně a pohráli jsme si na hřišti na tamní Panské louce. Zpět do Hýskova jsme jeli vlakem.

Zhodnocení: Výlet se vydařil díky počasí, ale také blížící se prázdniny a ukončená klasifikace zajistily velmi příjemnou atmosféru.