ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Výlet do Nižboru

Realizace: 20.06.2022

Účastníci: 2. ročník

Obsah: Ve čtvrtek 23. června se žáci druhého ročníku vydali na výlet do Nižboru. Počasí nám přálo, takže jsme trasu mohli absolvovat pěšky. Po cestě jsme se zastavili ve Stradonicích na dětském hřišti, dali jsme si svačinu a pokračovali jsme dál. V Nižboru jsme navštívili velmi pěknou expozici malých lesních skřítků Skřítečkov. Celou výstavou nás provedla její autorka paní Jana Koterová. Děti mohly hledat skřítka s nejdelším plnovousem, nejšpičatějšíma ušima, apod. Výstava byla velmi pěkná a všem se moc líbila.

Sluníčko pěkně připalovalo, takže jsme se rozhodli jet zpátky do Hýskova autobusem. Čekání na autobus jsme si zpříjemnili malým občerstvením v cukrárně.

Zhodnocení: Výlet se všem moc líbil. Počasí nám přálo a každý si během výletu našel to, co se mu nejvíce líbilo. Návštěva Skřítečkova je určitě i dobrou inspirací na krátký prázdninový výlet pro kamarády druháků.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.