ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Výlet do okolí Hýskova s žáky 5. ročníku

Realizace: okolí Hýskova

Účastníci: žáci 5. ročníku

Cíl: Žák se seznámí s blízkým okolím. Žák řeší logické úlohy. Žák spolupracuje ve skupině. Žák se loučí s kamarády na posledním výletě.

Obsah: V úterý 25. 6. 2024 se naši páťáci vydali na poslední společný výlet. Ještě ve škole se rozdělili do skupin dle své volby a obdrželi průvodní list k zábavné, ale také poučné aktivitě, která je během celého výletu provázela. Žáci cestou do Stradonic a zpět společně plnili logické úlohy, díky nimž byli schopni doplnit pohled určený babičce, který při doručování zmokl a chyběla v něm důležitá slova. Odměnou jim bylo překvapení v podobě pizzy, která byla objednána a dovezena z Berouna. 😊

Zhodnocení: Celá akce byla krásným a pohodovým zakončením školních let strávených v naší škole. Děti se skutečně velkým zájmem plnily dílčí úkoly. Odměna v podobě pizzy pro ně byla opravdu nečekaná a troufám si říci, že příjemná. Užili jsme si společně krásný den!

Zapsala: Mgr. Klára Balášová