ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Žáci učí žáky

Realizace: Třída 5. ročníku, okolí školy

Účastníci: Žáci 1. A a 5. ročníku

Cíl: Žáci spolupracují s kamarády, rozloučení se

Obsah: Pondělí 24. 6. začalo na školním dvoře vyhlašováním vítězů několika soutěží. Žáci 1. A a 5. ročníku zůstali venku. Mladší žáci předvedli starším svoji besídku. Po ranním kruhu se všichni sešli u páťáků ve třídě, kde začala výuka výtvarné výchovy. Poté se všichni přesunuli ven, kde výuka pokračovala. Páťáci měli ve skupinkách připraveny všechny předměty. Prvňáci si tuto školu velice užili.

Zhodnocení: Akce se velmi povedla. Páťáci měli své vyučovací hodiny perfektně připravené.

Zapsala: Mgr. Martina Bednářová