ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zápis do 1.třídy

Realizace: 13.04.2023 ZŠ Hýskov

Obsah: Ve čtvrtek 13. dubna 2023 proběhl v budově ZŠ Hýskov v době od 14:00 do 18:00 hod. zápis dětí do 1. třídy.
Po příchodu do školy děti nejprve plnily úkoly v 1. patře u paní vychovatelek, u kterých kreslily postavu a dle zadání hledaly kombinace barev a geometrických tvarů. Poté budoucí prvňáci se svými rodiči přešli do 2. patra, kde na ně již čekaly paní učitelky, které si s nimi nejprve popovídaly a děti následně plnily úkoly z oblasti M, ČJ a Prv. Většina předškoláků přednesla básničku, někteří raději zazpívali.
Pro předškoláky, kteří byli v době zápisu nemocní a nemohli se do školy dostavit, se dne 24. dubna 2023 konal náhradní zápis. Předškoláci plnili stejné úkoly a byli stejně šikovní, jako jejich kamarádi u předchozího zápisu.

Zhodnocení: Celkem se do ZŠ Hýskov k zápisu do 1. třídy dostavilo 37 předškoláků se svými rodiči, 4 zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky.

Zapsala: Marie Kamešová