ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zprávičky z naší třídy 1.B

Realizace: 1.pololetí ZŠ Hýskov

Účastníci: 1.B

Cíl: Hravou a zábavnou formou poznávat svět, seznamovat se se základy čtení, psaní a matematiky. Upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi.

Obsah: Pět měsíců uteklo jako voda a naši prvňáčci dostali 31. ledna svoje první vysvědčení, ze kterého měli určitě všichni velkou radost. Za tímto hodnocením je ale veliký kus práce, který děti udělaly. Většina z nich čte krásně plynule kratší i delší texty ve větách. Dokáží o tom, co přečetly, krásně vyprávět a nakreslit k textu obrázek. Pěkně zvládají čtení malých písmen nebo čtení slov psaných psacími písmeny. Jednoduchá slova už také umí pěkně napsat. Své dovednosti si děti mohly ověřit při psaní dopisu dětem do Ghany, při kterém využily i své znalosti anglického jazyka. Ani počítání do 9 jim nedělá problémy a pokud si nejsou děti jisté správným výsledkem, zkontrolují si samy příklad pomocí různých pomůcek. Prvňáčci jsou hodně tvořiví a často sami vymýšlí a řeší různé slovní úlohy. Matematika ale není jen o sčítání a odčítání, ale i o logickém myšlení. To si děti procvičují a trénují při aktivitách zaměřených na učivo, při práci na počítačích nebo při řešení hlavolamů. Všechny tyto činnosti je moc baví. Ostatně na počítačích dokáží děti pracovat v různých hodinách – v českém jazyce skládají a čtou slova, v matematice řeší zajímavé úkoly a při prvouce poznávají nové věci. Učení velmi často probíhá formou her a soutěží. U dětí je oblíbený např. Autobus – zjednodušená hra podle matematiky prof. Hejného, Město duchů – kdy si děti musí zapamatovat různá slova a postupně je psát nebo hra Na mouchy, kdy mezi sebou soutěží dvojice, kdo dřív najde správný výsledek zadaného příkladu nebo určené slovo.

Prvňáci se rádi zapojují i do celoškolních akcí jako byla např. výroba krmítek (tady si velké poděkování zaslouží i rodiče, kteří dětem pomáhali), projekt Recyklohraní o využití plastových lahví a sběr vybitých baterií.

Zhruba jednou měsíčně se setkávají děti z obou prvních tříd na společné hodině. Mohou se tak setkat se svými kamarády při společných výukových aktivitách a soutěžích. Naposledy měly děti společnou ochutnávku mléčných výrobků a porovnávaly, co jim chutná více a co méně. Chutě byly různé, ale setkání velmi příjemné.

Stále pokračuje spolupráce s kamarády ze čtvrtého ročníku. Před Vánocemi jsme se sešli na společném zpívání koled a v únoru nás čeká masopustní den v maskách s různými hrami a soutěžemi.

Zhodnocení: Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim i ve druhém pololetí dařilo tak, jako dosud a ze školy si odnášeli samé příjemné zážitky.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.