ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov, IČO: 70980349, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jedná se o osobní údaje nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel,

1. jméno a příjmení
2. e-mailová adresa

Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost poskytnutí dané služby.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Základní školou Hýskov. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu.

Dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., má klient právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů, dále je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně, či e-mailem odvolat. Klient má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Nejnovější komentáře