ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

2. ročník

Milí rodiče a děti,

těším se na společné online hodiny, kde budeme tento týden převážně procvičovat učivo. Po prázdninách by nás mělo čekat malé opakování na známky z českého jazyka (druhy vět, řazení slov, abeceda). Z matematiky sčítání a odčítání do 15 s přechodem přes desítku, poznávání geometrických útvarů a těles a názvosloví (vrcholy, stěny, hrany).

Připomínám, že při výuce na Teams se nesmí nic fotit, natáčet, ani sdílet (GDPR). Prosím případné  omluvení z online výuky a doplnění si učiva dle zadání.

Každý den by měly děti číst nahlas ze své knížky alespoň 10 minut a v neděli zapsat do čtenářského sešitu.

V neděli Vám zašlu odkazy na angličtinu a VpV nástěnku a odkazy na online výuky (jsou stále stejné) a řešení úkolů z prvouky.

Přeji příjemný celý týden a klidné podzimní prázdniny bez úkolů – pouze nezapomeneme na každodenní čtení vlastní knížky.

Renata Kučerová