ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

1.A – 1. pololetí

Realizace: 1. pololetí ZŠ Hýskov

Účastníci: 1.A

Cíl: Naučit se novým dovednostem, návykům a znalostem. Prohlubování vztahů ve třídě, práce ve skupinkách i ve dvojicích. Naučení se větší samostatnosti.

Obsah: Poprvé jsme se všichni společně sešli 4. září 2023. Děti si s nadšením donesly své nové aktovky a penály. Žáci si museli zvyknout na spoustu nových aktivit a přejít na odlišný režim, než na jaký byli zvyklí ve školce a naučit se větší samostatnosti. Všechno zvládali výborně a s nadšením. Na začátku roku jsme si vysvětlili celoroční hru „Dinosauři“, kdy sbírají za odměnu stopy, které si mohou postupně vyměnit za obrázky dinosaurů. Během prvních pěti měsíců si dokázali osvojit nejen nové zvyky, ale už znají skoro všechna písmena, umí s porozuměním přečíst kratší texty a někteří si čtou doma celé knížky. Dokáží napsat tiskacím i psacím písmem krátká slova a zvládají sčítat a odčítat do devíti. Dozvěděli se hodně zajímavostí o přírodě, fungování lidského těla a o tradicích. Větší zábavy si však užili při hodinách výtvarné, pracovní, hudební a tělesné výchovy.

Máme i jiné zážitky než ze školních lavic. Hned v září jsme šli uctít památku místního rodáka Františka Nepila, kterému jsme na hrob položili kytici. Na školním dvoře jsme si při dopravní výchově zajezdili v autíčkách, naučili se poznávat některé dopravní značky a silniční pravidla. Na konci září jsme se zúčastnili akce: „Ukliďme Hýskov“.

V říjnu jsme oslavili „Den úsměvů“ a zvládli svůj první školní cvičný poplach. Zajeli jsme si vlakem do Berouna na divadelní představení „Včelí medvídci“. Užili jsme si projekt „Recyklohraní“, přivítali jsme svoje kamarády ze školky a s páťáky oslavili Halloween.

V listopadu jsme s paní učitelkou třídní a paní učitelkou Marií Kamešovou prošli část Hýskova, dali jsme zvířátkům do krmelce kaštany, jablka a mrkve a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o naší obci. Ve třídě jsme si přečetli dopisy od dětí z Ghany, kterým jsme poslali pozdrav.

Prosinec se nesl v duchu adventu a Vánoc. Děti vystoupily společně s ostatními žáky školy na vánočních trzích, přišel k nám do třídy Mikuláš s anděly a čerty, navštívili jsme divadlo Gong a poslední školní den v minulém roce jsme si užili vánoční besídku ve třídě.

Po Novém roce už jsme se na sebe moc těšili. Hned první den po prázdninách jsme si povídali o svých vánočních zážitcích a začali se těšit na první vysvědčení. Proběhla ochutnávka mléčných výrobků. Díky tomu, že jsou ve třídě i tři vietnamské děti, zjišťujeme pořád něco nového o Vietnamu a už umíme i pár vietnamských slovíček. 26. 1. 2024 jsme si do třídy pozvali vietnamskou architektu Hanku, která nás seznámila s vietnamskými legendami, zvyky a tradicemi, což bylo pro nás velmi zajímavé.

V den vysvědčení jsme si vybarvili desky, ve kterých jsme si pak odnesli vysvědčení domů. Celkově jsme si užili hezké a pohodové dopoledne.
Jsme zvědaví, co nového se naučíme a zažijeme ve druhém pololetí školního roku 2023/2024.

Zhodnocení: První pololetí bylo velmi zdařilé. Děti se naučily nejen větší samostatnosti, ale také práci ve dvojicích a ve skupinkách. Zažily i spoustu mimoškolních aktivit.

Zapsala: Mgr. Martina Bednářová