ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Karlštejn – soutěž EVVO

Realizace: 20. května 2024 – Karlštejn

Účastníci: vybraní žáci 1.- 5. ročníku

Cíl: Procvičení a aplikace školních znalostí, získání nových informací týkajících environmentální výchovy, budování vztahů mezi ZŠ (Tmaň, Karlštejn, Nižbor, Hýskov)

Obsah: V letošním roce se EVVO soutěž konala v Karlštejně. Naši školu reprezentovali: za 1. t. Julinka Z., za 2. t. Anička B., za 3. Jára K., za 4. t. Anička K. a za 5. t. Helenka K. S vybranými žáky jsme vyrazili do Karlštejna vlakem. Cestou jsme se přidali k soutěžícím z Nižboru. Do karlštejnské školy jsme dorazili kolem 8:30. Prohlédli jsme si ji a nasvačili se. Když dorazili zástupci ze Tmaně, zahájila paní učitelka Koláčková celou akci. Nejprve žáci poznávali horniny, pak mladší třídili odpad, starší skládali informace o národních parcích a chráněných krajinných oblastech, tvořili netopýry z víček od pet lahví. Na školním hřišti po krátké přestávce pokračovali šifrováním a tvořením dvojic otázek a informací.

Zhodnocení: Výkon všech soutěžících družstev byl vyrovnaný, nicméně naše škola získala za své znalosti a dovednosti 1. místo. Všem žákům moc gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová