ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Cvičný poplach na ZŠ Hýskov

Realizace: 21. 5. 2024

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Nácvik rychlé a bezpečné evakuace školy

Obsah: Dne 21. 5. 2024 byl v 9:25 hod. paní školnicí pomocí megafonu vyhlášen cvičný poplach zvoláním Hoří. Po celou dobu evakuace bylo zapnuté nouzové osvětlení. Všichni žáci s vyučujícími poklidně opustili své učebny a přesunuli se na seřadiště pod kostelem. Vyučující poté nahlásili ředitelce školy počty žáků v jednotlivých třídách. Cvičného poplachu se zúčastnilo všech 116 přítomných žáků z celkového počtu 133 zapsaných.

Zhodnocení: Evakuace proběhla rychle a bezpečně v čase 2 minuty a 14 sekund. Za poklidné zvládnutí celé akce byli všichni paní ředitelkou pochváleni.

Zapsala: Mgr. Lenka Štětková