ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Křivoklát “Staň se mravencem”

Realizace: 10. 6. – Křivoklát

Účastníci: 2. ročník

Cíl: Procvičení a aplikace školních znalostí, získání nových informací týkajících mravenců

Obsah: Náš vlastně první společný výlet do přírody se konal 10. 6. 2021. Do Křivoklátu nás dovezl vláček a navštívili jsme paní Proškovou v informačním centru dole u Rakovnického potoka.
Před vlastním programem jsme ještě stihli nakoupit suvenýry a sladkosti a nasvačit se. Pak nás paní Prošková zasvětila do všech tajemství mraveniště a o mravencích jsme se dozvěděli mnoho nového. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být mravencem.
Program pokračoval v lese, kde jednotlivé skupiny „mravenců“ – dětí – plnily různé úkoly př. hledaly a pojmenovávaly živočichy v lese, stavěly mravenčí hřiště, na vlastní kůži zakusily, jak mravenci mezi sebou spolupracují.
Odměnou jim byly získané vědomosti a dovednosti, medaile a hlavně nádherné slunečné počasí.

Zhodnocení: Výlet byl příjemným zpestřením hodin prvouky. Děti se mnoho věcí dozvěděly, ověřily a prohlédly v praxi. Všichni byli s akcí spokojeni, i když leckterého z nás bolely nožky.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová