ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Křivoklát

Realizace: květen 2024 – Křivoklát

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Procvičení a aplikace školních znalostí, získání nových informací týkajících lesa

Obsah: Vždy po dvou třídách se naše škola během května vydala na přírodovědný výlet. Do Křivoklátu nás dovezl vlak. Navštívili jsme paní Friebertovou v Informačním středisku Lesů ČR.

Před vlastním programem jsme se ještě stihli nasvačit. Pak se vždy jedna třída vydala do lesa s lesníkem Pavlem. Ten žáky hravou formou seznámil se základními principy a zákonitostmi fungování lesa. Hledali stromy, hráli si na netopýry a můry, vyzkoušeli si svou pozornost při hledání kolíčků v terénu a své znalosti zvířat ve hře Hádej, kdo jsem. Druhá polovina se zatím paní Friebertové pochlubila v herničce svými znalostmi nejen lesních zvířat a seznámila se i s novým přírůstkem ve sbírce vycpanin, mývalem. Prošli si interaktivní výstavu lesa a nakoupili drobné suvenýry. Poté se obě třídy vyměnily.

Cestou na nádraží byla ještě zastávka na nádvoří hradu Křivoklát, které si žáci prohlédli a mohli opět nakoupit nějaké drobnosti a dobroty. Zpáteční cesta vlakem rychle uběhla.

Zhodnocení: Výlet byl příjemným zpestřením hodin prvouky. Děti se mnoho věcí dozvěděly, ověřily a prohlédly v praxi. Všichni byli s akcí spokojeni, i když leckterého z nás bolely nožky.

Prezentace: web školy, nástěnka školy

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová