ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Čtení v MŠ

Realizace: MŠ Ledňáček Hýskov

Účastníci: žáci 5. ročníku

Cíl: Žáci pátého ročníku předčítají v MŠ. Žáci se setkají s malými kamarády z MŠ. Žáci motivují děti z MŠ k četbě.

Obsah: Ve čtvrtek 6. 6. se naši páťáci spolu s paní učitelkou vypravili do MŠ Ledňáček Hýskov. Pro malé kamarády měli připraven program o třech číslech. Nejprve ve dvojicích recitovali Říkačky o botách a oblečení od Renaty Škaloudové a Pavla Koutského, ke kterým měli jako nápovědu připraveny kresby rýmů, které děti z MŠ doplňovaly. Následně zazpívali píseň, kterou malí kamarádi doplnili hrou na tělo. Hřebem celého setkání byla četba z knihy Tlapková patrola, kde se žáci postupně střídali a dětí ze školky se ptali na různé otázky k textu.

Zhodnocení: Setkání dětí z MŠ a ZŠ proběhlo ve velmi přátelské a milé atmosféře. Naši žáci se svých úkolů zhostili na výbornou. Školkové děti se jim odměnily skutečně nevídanou pozorností, kterou našim žákům věnovaly. Je zcela zřejmé, že jsou děti paní učitelkami ve školce připravovány na další životní krok – přestup do ZŠ – s velkou péčí. Společně jsme si užili nádherné dopoledne!

Zapsala: Mgr. Klára Balášová