ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Zážitkový výlet do Muzea keramiky v Berouně

Realizace: 15. a 29. 5. 2024 Muzeum keramiky v Berouně

Účastníci: 2. třída

Cíl: Výroba keramické nádoby (hrníčku, mističky)

Obsah: Ve středu 15. 5. 2024 se žáci 2. ročníku s paní učitelkou a paní asistentkou vydali po cyklostezce do Berouna. Cestou jsme měli několik zastávek na svačinu, odpočinek, ale také na poblahopřání dvěma spolužákům k narozeninám a jedné spolužačce k svátku. Zazpívali jsme si a cesta nám tak rychleji ubíhala. Od 10 hodin jsme se pustili po skupinách do vyrábění. Protože některé děti navštěvují kroužek keramiky a jsou zručnější, mohly si místo jednodušší mističky vyrobit třeba hrníček. Část dětí pracovala v dílně, část na zahrádce a postupně měly děti čas si i ve skupinkách s paní učitelkou prohlédnout muzeum keramiky a nahlédnout do historie. Při cestě na vlakové nádraží si žáci stihli koupit i zmrzlinu či ledovou tříšť.

Za 2 týdny ve středu 29. 5. jsme se znovu vydali pěšky po cyklostezce. Ani tentokrát jsme nezmokli a cestu si užili. Opět po skupinách se děti pustily do glazování svého vypáleného výrobku. Ostatní žáci zatím svačili, měli možnost si koupit nějakou drobnost v muzeu a projít si muzeum. Zbyl čas i na hru ve dvojicích „hledání zvířátek“ v areálu zahrady. A ani tentokrát nesměla chybět zastávka na zmrzlinu. A pak zpět vlakem do Hýskova.

Zhodnocení: Program byl náročný na organizaci, děkujeme oběma lektorům keramiky za jejich práci a trpělivost. A velké poděkování patří rodičům naší spolužačky za sponzorský dar, ze kterého byla hrazena výroba, glazování i prohlídka muzea. Nyní se už těšíme na své hotové výrobky.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová