ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Mezinárodní den dětí

Realizace: 31. 5. 2024 fotbalové hřiště Hýskov

Účastníci: žáci všech ročníků

Cíl: Žáci společně oslaví svátek všech dětí. Žáci 5. ročníku připraví úkoly pro mladší spolužáky.

Obsah: V pátek 31. 5. oslavili žáci ZŠ Hýskov Den dětí. Naši nejstarší si po celý týden ve škole, ale i doma, připravovali vše potřebné, aby mladším spolužákům nachystali rozličné úkoly a stanoviště. Během celého dopoledne děti soutěžily a mohly si zakoupit osvěžení v podobě vyhlášené Hýskovské zmrzliny.

Zhodnocení: Všichni žáci naší školy se v průběhu dne postupně zúčastnili akce pořádané našimi páťáky, kterým patří velký dík za jejich přípravu a velmi milý a přátelský přístup ke všem mladším spolužákům.