ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Náš školní rok

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych vás seznámit s novým projektem, který jsme pro vás připravili.

Ve škole i mimo školu pro žáky paní učitelky připravují množství aktivit, projektů, soutěží. Zařazují do výuky různé techniky, které přispívají ke zpestření výuky a k podněcování aktivity žáků. Činnosti ve skupinách připravují žáky na  vzájemnou spolupráci a pomoc, podporují rozvíjení komunikace a naslouchání, či obhájení své myšlenky.

Každé pololetí zveřejníme souhrn aktivit a případně i výsledky práce žáků každého ročníku.

Paní učitelky po zveřejnění budou se žáky s těmito zážitky dále pracovat. Žáci obdrží otázky, na které budou odpovídat (ústně, písemně, formou hry) a tím si znovu připomenou společně prožité chvíle či vytvořené dílo.

Přeji našemu novému záměru dlouhověkost jako mají školní akce:

Den otevřených dveří před Velikonoci, který již běží od r. 2004 | Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, kterému náleží rok vzniku 2020

Pasování na čtenáře v 1. roč. | Besídka ve 3. roč. | Rozlučka v 5. roč. | Třídenní výlet v 5. roč.

Soutěže sportovní, vědomostní a umělecké, ve kterých naši žáci dosahují vynikajících výsledků.

Přejeme vám, abyste si při společném zhlédnutí užili příjemné chvíle.

Mgr. Lenka Štětková, ředitelka školy

Zážitky očima dětí