ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Karneval zvířat

Realizace: 4. červen 2024     Praha – kostel sv. Šimona a Judy

Účastníci: žáci 1. B a 4. ročníku

Cíl: Seznámení dětí s vážnou hudbou spojenou s prvky divadla a tance.

Obsah: Karneval zvířat francouzského skladatele Camilla Saint-Saënse je dílo plné překvapení. Kontrastní hravá skladba se zoologickou tematikou skýtá nekonečnou hrací plochu pro dětskou fantazii.

Na toto netradiční hudební vystoupení se v úterý vydali žáci 1. B a 4. ročníku autobusem. Po příjezdu do Prahy jsme si prohlédli Staroměstské náměstí, kde jsme se nasvačili. Čtvrťáci si připomněli osobnost Jana Husa a seznámili se s historií popravy 27 českých pánů. Nejvyhledávanější tamní památkou je Staroměstský orloj, který v 10:00 uchvátil také naše děti. Pak už jsme se vydali kolem sochy F. Kafky ke koncertnímu sálu Symfonického orchestru hl. města Prahy – ke kostelu sv. Šimona a Judy.

Návštěvníci dostali v předsálí na ruku razítko se stopou zvířete, to potom hledali v sále. Podle razítka si sedali s ostatními dětmi do skupiny. Moderátor zvířata postupně představil a zadal jim úkoly. Po jejich splnění byli všichni přijati do místní džungle a mohli začít poslouchat slavnostní koncert. Jednotlivé věty byly prokládány verši o zvířatech. Velký úspěch mělo baletní vystoupení během věty o labutích.

Zhodnocení: Staroměstské náměstí, interaktivní koncert i příjemná cesta autobusem byla pro děti pěkným zážitkem.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS., Lenka Šocová