ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

2. ročník – 1. pololetí

Realizace: 1. pololetí ZŠ Hýskov

Účastníci: 2. ročník

Cíl: Získávání vědomostí, dovedností, rozvoj komunikačních schopností, sociálních vazeb, rozvoj spolupráce, kamarádských vztahů a pozitivního klimatu ve třídě.

Obsah: Naše druhá třída – to je 15 dívek a 14 kluků. Většina dětí si spolu hraje i odpoledne ve školní družině. Velmi rády kreslí, vyrábí, staví různé stavby ze stavebnic. Také už jsou velmi dobrými čtenáři a čtou si rádi ve svých knížkách. Doma pilně trénují a udělali opravdu velký pokrok. V českém jazyce procvičujeme pravopis slov s měkkými a tvrdými slabikami, umíme napsat krátké vyprávění, učíme se psát slova i věty podle diktátu a soustředit se při přepisu a svou práci si zkontrolovat. V matematice se zdokonalujeme v počítání do 20, ale už se orientujeme v číselném oboru do 100, sčítáme a odčítáme, řešíme slovní úlohy a procvičujeme učivo na počítači. Výuku si zpestřujeme prací ve skupinách, učíme se spolupracovat a pomáháme si.

Udělali jsme si třídní anketu, co jsme si v tomto pololetí nejvíce užili. Nejprve jsme si společně na tabuli vytvořili myšlenkovou mapu – abychom si připomenuli zajímavé společné akce. Pak podle ní druháci vytvářeli svůj vlastní „žebříček“ prožitků. Nejvíce dětí uvedlo na 1. místě plaveckou výuku. Každou středu od listopadu do konce ledna jezdí děti v rámci výuky na plavecký výcvik do Laguny Beroun. Během deseti dvouhodinových lekcí se naučily nebát se položit na vodu, skočit do ní, potopit se, správně dýchat a plaveckým způsobem uplavat podle svých schopností celou délku bazénu. Někteří dokonce zvládnou uplavat i několik bazénů a splní tak KAPRA nebo i DELFÍNA (za uplavaných 8 bazénů). Jsou to stateční sportovci, užívají si i hodiny tělocviku a ve svém volném čase navštěvují sportovní kroužky (fotbal, volejbal, hasiče, tanec, gymnastiku, atletiku).

Stejně tak pozitivně jako plavání hodnotily děti hned první zářijový výlet na Zdejcinu spojený s předčítáním knih F. Nepila, dále návštěvu hýskovské knihovny a výlet do pražského divadla Gong na představení Kvak a Žbluňk. Část dětí si nejvíce užila dopravní výchovu na školním dvorku, jiní Halloweenský den v kostýmech. Ve výuce mají děti rády práci ve skupinách, na stanovištích, kdy během hodiny se vystřídají ve všech činnostech. Mezi další zážitky byla uvedena vánoční besídka, vítání občánků, kulturní vystoupení pro seniory, povídání v kruhu na koberci (s kartami Dixit), ochutnávka mléčných výrobků a vyrábění krmítka se svými rodiči či prarodiči.

Zhodnocení: Právě při těchto aktivitách mají děti největší příležitost vzájemně se lépe poznat, užít si zábavu i legraci a při tom se i spoustu nového naučit.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová