ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

4. ročník – 1. pololetí

Realizace: 1. pololetí ZŠ Hýskov

Účastníci: 4. ročník

Cíl:

Obsah: Na začátku září jsme se sešli v nové třídě v prvním patře a začala naše dobrodružná cesta tímto školním rokem. Máme za sebou právě polovinu a tak se v následujících řádcích a také fotografiích ohlédneme za tím, co jsme společně prožili.
V září jsme zahájili hned dva celoroční projekty. Jeden z nich probíhá jen u nás ve třídě a jmenuje se „Téma měsíce“. Danému tématu se věnujeme mj. v hodinách VpV, čtení, ale i matematiky a dalších. Také se podle něj vždy obměňují knihy v naší třídní knihovničce. V září jsme se věnovali tématu „Máme rádi zvířata“, v říjnu „Síla příběhů a jejich vyprávění“, v listopadu to bylo téma „Legrace, srandy kopec“ a v prosinci se na nástěnce objevilo téma „Betlém a betlémy“. Na okně nám po celý advent vznikal třídní papírový betlém, do kterého jsme každý den přidávali jednu postavičku. V lednu jsme se věnovali tématu „1. pololetí je za námi“, především v aktivitách k sebehodnocení, ale i vzpomínání na společné zážitky.
Druhým naším celoročním projektem je „Spolupráce s dětmi z 1. B“. V rámci tohoto setkávání se v září čtvrťáci s prvňáky vzájemně seznámili a naučili je pracovat s učební pomůckou Logico Piccolo. Koncem října jsme dětem z 1. třídy připravili stanoviště s halloweenskými úkoly v naší třídě. Před Vánoci jsme měli příjemnou návštěvu u našich mladších kamarádů v jejich třídě a společně jsme si u vánočního stromku zazpívali koledy. Další společné akce nás čekají ve druhém pololetí a moc se na ně těšíme.
S velikým zájmem se zapojujeme také celoškolních projektů. Obrázky a informace z těchto akcí, např. „Ochutnávka mléčných výrobků“ nebo „Charitativní projekt Ghana“ , najdete na webových stránkách naší školy ve fotogalerii.
Z nových témat v jednotlivých výukových předmětech bych ráda vyzdvihla jedno, kterému se věnujeme již dva měsíce v hodinách českého jazyka, a jde nám zatím velmi dobře. Jsou to koncovky podstatných jmen. Především určování vzorů nás hodně baví. V matematice nově počítáme s čísly mezi 10 000 a 1 000 000. Početní operace písemné dělení jednociferným je velmi náročná a u některých vyžaduje pravidelné trénování dělení se zbytkem v rámci malé násobilky. Novými předměty pro nás jsou vlastivěda, přírodověda a také informatika. Poslední jmenovaná je naším oblíbeným předmětem. Z vlastivědných témat nás zaujala česká pohoří a naučili se s pomocí mapy hledat také naše řeky nebo různé turistické zajímavosti. V hodinách přírodovědy jsme se věnovali živé i neživé přírodě. Asi nejvíc nás bavily aktivity s reálnými nerosty a horninami za školní sady. V angličtině nejraději hrajeme hry a zpíváme, ale zvládáme také věty se slovesem být a novou slovní zásobu.
Ve výchovných předmětech jsme také aktivní. V tělesné výchově rádi soutěžíme a trénujeme na blížící se turnaje. V hudební výchově zase hrajeme na různé hudební nástroje a zpíváme nejen s kytarou. V hodinách výtvarné a pracovní výchovy se nám velmi podařila kresba perem – linie, papírové vystříhané vločky nejen do oken, nebo malba „zimní krajina“.
Těšíme se na další část cesty, která nás dovede na konec školního roku. Ve vlastivědě nás čeká nahlédnutí do historie naší vlasti, v rámci přírodovědy se vydáme na další přírodovědné vycházky anebo na berounské dopravní hřiště a v informatice zkusíme třeba programovat roboty. Z mimoškolních akcí se namátkou můžeme těšit mj. na masopust, na vzdělávací program o Kambodži nebo na hudební výlet do Prahy.

Zhodnocení:

Zapsala: Lenka Šocová