ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Berounský betlém

Realizace: 13. 12. 2022 Muzeum Beroun

Účastníci: 3. ročník

Cíl: Utváření vztahů k lidovým zvykům a tradicím, historie Vánoc

Obsah: V úterý 13. prosince se žáci třetího ročníku vydali do muzea v Berouně, kde byl pro ně připraven tvořivý program. Nejdříve si všichni prohlédli různé typy betlémů a dozvěděli se, jak tyto betlémy vznikaly.
Pak už na ně čekala aktivita, při které se děti staly spolutvůrci velkého betlému s berounskými motivy. Namalovaly si vlastní postavu a následně ji vystavily v betlému, který je v muzeu k vidění po celý advent. Předlohy postav a kulisy betlému v podobě Husova náměstí vytvořila známá berounská výtvarnice Lucie Suchá.

Zhodnocení: Děti se seznámily s různými druhy betlémů, dozvěděly se, jak vznikaly. Výroba postaviček do betlému byla pro ně velmi motivující už jenom proto, že se tyto postavičky staly součástí velkého betlému, na kterém se podílelo mnoho škol z Berouna a okolí.

Akce se dětem líbila a už se těší na další výlet.

Zapsala: Dana Jonášová, DiS.