ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Beseda o historii naší obce a školy

Realizace: 09.06.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 4. – 5. ročník

Cíl: Rozšíření znalostí o historii obce. Seznámení s úlohou archivu.

Obsah: Ředitel archivu pan Topinka seznámil děti s úlohou archivu. Ukázal jim historické fotografie, dokumenty a mapy, které se týkaly historie naší obce. Vedl s dětmi zajímavou diskusi. Jeho kolegyně navázala přednáškou o historii základní školy v Hýskově, která sahá až do 17. století. Děti si mohly prohlédnout břidlicovou tabulku, starou aktovku, dřevěný penál, slabikáře a další učebnice a pomůcky.

Zhodnocení: Žáci byli zaujati působivým výkladem, měli mnoho dotazů a již se velmi těší na další exkurzi do historie.

Zapsala: Mgr. Klára Balášová, Lenka Šocová