ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Beseda s Davidem Duroněm o Ghaně

Realizace: 09.06.2023 ZŠ Hýskov

Účastníci: 1. – 5. ročník

Cíl: Seznámení se situací v Ghaně a možností podpory místního školství

Obsah: Naši školu navštívil pan David Duroň, který se dlouhodobě zabývá charitativní činností v Elmině v Ghaně. Žáky seznámil s místní kulturou, prostředím, životními podmínkami a situací ve zdejší dívčí škole. Poutavou prezentací zaujal většinu našich dětí, které měly možnost pozdravit své vrstevníky v Africe. Ti pro naši školu též natočili zdravici.

Zhodnocení: Žáci byli ghanským příběhem zaujati. Někteří z nich se dokonce rozhodli přispět na zavedení elektřiny v elminské škole finančně, jiní se chystají poslat dopisy svým novým kamarádům.

Zapsala: Mgr. Renata Kučerová a Mgr. Klára Balášová