ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST.

+420 605 291 228

Mgr. Lenka Štětková

Školní 112

267 06 Hýskov

zshyskov@seznam.cz

Mgr. Lenka Štětková

Celé Česko čte dětem

Realizace: 20. 2. 2024 ZŠ

Účastníci: Žáci 2. ročníku

Cíl: Podporovat zájem dětí o čtení, rozvoj dětské fantazie. Rozvíjet schopnost soustředěně naslouchat.

Obsah: V úterý 20. 2. byl pro druháky nevšedním dnem. Místo aktovky přišli do školy jen s batůžkem. Společně se třeťáky se vydali objednaným autobusem do kladenského divadla Lampion na představení Myši patří do nebe. Po návratu do školy jsme společně sdíleli zážitky a děti si krátce zapsaly, co se jim nejvíce líbilo. A nakreslily si i obrázek.

Poslední vyučovací hodinu je přišla s knihou navštívit paní ředitelka. Vybrala ukázku z knihy Františka Nepila Já, Baryk. Předčítání doplnila otázkami k porozumění textu a některých neobvyklých výrazů. Děti reagovaly se zájmem a na vše dokázaly správně odpovědět. Pak spolupracovaly ve 4 skupinách na koberci a jejich úkolem bylo složit z daných písmen slovo, které zaznělo v přečteném textu. Na závěr ve dvou skupinách dokreslovaly obrázek na tabuli, také formou hádanky.

Zhodnocení: Druháci si tento den užili. Líbila se jim kniha o Barykovi i hravé činnosti k přečtenému příběhu. V hodinách čtení budeme s touto knihou pracovat a přečteme si i další příběhy.

Zapsala: Mgr. Iveta Kohoutová